JOB, SKATTER, AFGIFTER

10-20 procentpoint at spare i skat

Flag 06-02-02 ~Et minuts læsning · 64 ord

Indkomstskatten - inkl. sociale udgifter - i Frankrig med en indtægt på omkring 600.000 francs er på 32 pct., hvis man er gift og har to børn, mens den stiger til 42 pct., hvis man er single. I Danmark ville skatten være på henholdsvis 52 og 54 pct. ved samme indtægt og lejebolig. Det viser ifølge artiklen en beregning foretaget af KPMG i Paris.

Skribentmail: