INVESTERING, SKATTER, AFGIFTER, BUREAUKRATI, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE

Omkostningerne overstiger udbetalingen

Flag 07-11-01 ~Et minuts læsning · 101 ord

Udlandsdanskere skal igennem en besværlig procedure for at få tilbagebetalt det beløb, som den danske udbytteskat overstiger skatten i det land, de bor i. Men det er formalia, der sikrer, at investorerne får det beløb, de skal have. Det sker da også, at folk samler op for flere år ad gangen, og Told og Skat er på det rene med, at der er situationer, hvor folks omkostninger ved at skaffe informationerne er så store, at de overstiger det beløb, investorerne kan få

udbetalt, siger inspektør Laurits Kramer fra Told- og Skatteregion Nærum, hvor den internationale udbyttebeskatning behandles, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: