GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, STEMMERET

Stemmeret på vej til ansatte på lokale kontrakter - men ikke til udlandspensionister

Flag 16-02-02 ~Et minuts læsning · 121 ord

Regeringen kommer i løbet af nogle måneder et forslag om at give op mod 30.000 udlandsdanskere deres stemmeret tilbage. I dag har diplomater, studerende og ansatte i danske virksomheder i udlandet lov til at stemme, selv om de har bosat sig uden for landets grænser, men skifter man job fra en dansk til en lokal virksomhed, siger valgloven at man ikke længere er knyttet så meget til hjemlandet, at stemmeretten kan bevares.

Ifølge de konservatives gruppeformand Knud Erik Kierkegaard stiler regeringen først og fremmest på at fjerne den forskelsbehandling, der i dag rammer udlandsdanskere på lokale kontrakter. Derimod lægges der ikke op til, at danske pensionister i landene omkring Middelhavet også bevarer deres ret til at stemme, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: