GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET

Slipper for dansk skat trods 10 dages arbejde på et år i landet

Flag 21-03-15 ~2 minutters læsning · 252 ord

Skatterådet har nu fastslået, at du godt kan have et fritidshus i Danmark og arbejde i landet op til 10 dage på et år, uden at der vanker fuld dansk skattepligt.

Det er konklusionen på baggrund af en sag, som rådet har taget stilling til en sag. Den drejer sig om en udlandsdansker, der råder over et sommerhus i Danmark. Samtidig havde den pågældende mellem 7 og 10 gange om året opgaver i Danmark i forbindelse med et bestyrelsesarbejde.

Udlandsdanskeren oplyste bl.a., at vedkommende fløj direkte ind i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Danmark, og det var afgørende. Hvis den pågældende havde gjort brug af sommerhuset i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, når arbejdet havde det oplyste omfang, så havde der været fuld skattepligt til Danmark, fremgår det af afgørelsen.

I en lignende sag har Landsskatteretten fastslået, at en dansk fabrikschef med bopæl i Kina ikke blev fuld skattepligtig til Danmark ved at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde om året i Danmark.

Siden Stephen Kinnock, statsministerens mand, blev frikendt for dansk skattepligt, har det ligget fast, at man kan slippe for dansk skattepligt, selv om man har både kone og børn i Danmark. Betingelsen er dog, at man kun må opholde sig i Danmark i forbindelse med weekender og ferie.

Spørgsmålet er så, hvor meget arbejde der skal til, for at der ikke længere er tale om et weekend- eller ferieophold. Og for at der alligevel skal betales skat til Danmark. Det er den grænse, som de to afgørelser i artiklen kaster nyt lys over.

Skribentmail:

Mere info: http://www.business.dk/ejendomme/skattepligt-ved-koeb-af-bolig