VIRKSOMHED, SKATTER, AFGIFTER, OFFSHORE

Utopisk kamp mod skattely

Flag SYNSPUNKT 05-05-13 ~3 minutters læsning · 591 ord

Personlig skatteunddragelse løber op i milliarder, men sådanne kriminelle aktiviteter blegner i sammenligning med de skattebesparelser virksomheder opnår ved omhyggelig offshore skatteplanlægning. Amazon kanaliserer omsætningen via et af Europas ældste skattely Luxembourg. Af indtægter på $ 3.3 mia. betales kun $ 1.8 mio. i skat, og Ikea sluser pengestrømmen som en franchise fee via skattevenlige Holland til en familieejet foundation i Liechtenstein, verdens fødested for foundations. Dette er blot et par af de titusinde multinationale selskaber og private foundations, som ganske legalt gør brug af skattelylande, udelukkende med henblik på skatteminimering.

Det kan måske undre, at klodens største ”indirekte” skattely – Storbritannien – ikke bliver nævnt. Det skyldes det komplicerede regelset for landets 14 oversøiske territorier i tillæg til Gibraltar, Isle of Man og Kanaløerne. I disse mange områder er etableret mere end 2 millioner selskaber, fonde og foundations, som nyder godt af den lave eller oftest ikke eksisterende skat. De fleste er helt legitime konstruktioner, som intet har at gøre med skatteunddragelse.

EUs finansministre har netop afholdt møde i Dublin – nordeuropas eneste skattely med en selskabsbeskatning på 12.5%. Ironisk nok havde ministrene ikke skattely på dagsordnen.

Dette irske skatteparadis anvendes af verdens største virksomhed Apple, som brohoved for datterselskaber på bl.a. Jomfruøerne, hvilket har reduceret deres oversøiske skat til 2½%.

I Luxembourg slutter nu årtiers bankhemmeligholdelse af konti hos landets flere hundrede banker. Ifølge preminerminister Jean-Claude Juncker vil landet fra 2015 automatisk udveksle data om EU borgere med bankkonto dér, med henblik på at slå ned på skatteunddragelse. Dette vil dog ikke berøre udenlandsk ejede selskaber.

OECD Agreement on Exchange of Information on Tax Matters fra år 2000 har affødt mere end 630 bilaterale overenskomster så bizarre som mellem Danmark og Vanuatu og Færøerne og Aruba. Aftalerne indebærer at

  • De ønskede oplysninger må kun vedrøre personer om hvem det er påviseligt, at der er tale om skatteunddragelse

  • Der skal fremvises omfattende oplysninger om den pågældende person og dennes formodede skattesvindel samt bekræftelse på, at sagen er under fortsat granskning af myndighederne

  • Der skal foreligge en klar og begrundet årsag til anmodning om udlevering af oplysninger

Imidlertid kan den adspurgte jurisdiktion

  • Uden begrundelse afvise at give informationen

  • Give informationen i den udstrækning det er tilladt under nationale love

  • Gøre et antal andre omstændigheder årsag til ikke at afgive den ønskede information

Jurisdiktioner med strenge love for bankhemmeligholdelse, lader sig ikke nødvendigvis underkaste den pågældende aftale.

Tidligere højesteretsdommer, professor, cand.jur Jørgen Nørgaard omtalte selskabsbeskatning som: ”at det er helt legitimt at lade en virksomhed være styret af ønsket om at opnå en skattemæssig fordel. Der er intet forkert i, at en virksomhedsleder anser skat som en omkostning, det gælder om at holde nede som alle andre omkostninger. Det modsatte kan tværtimod være ansvarspådragende”.

Det er svært at forholde sig til den megen retorik og hysteri navnlig omkring Fatca-reglerne, anført af skatteminister Holger K. Nielsen. Amerikanske tilstande passer ikke rigtig ind i det danske gadebillede. Så bedre acceptere, at uagtet hvilken magt eller beslutsomhed de enkelte nationer anvender, så vil skattelylande altid eksistere. Dette er ikke en anerkendelse af deres berettigelse. Tværtimod. Men med en årelang indsigt i de motiver og begrundelser en betydelig del af skattelylandene anvender, er der ringe udsigt til deres forsvinden.

Ifølge skatteminister Holger K. Nielsen ”går vi klart ind for automatisk informationsudveksling mellem skattemyndigheder i forskellige lande.” Politiken mener at ”muligheden nu er åben for at lukke alle skattely”. Frankrigs præsident François Hollande skriver at ”skattely skal udryddes i Europa og resten af verden” og Berlingske Tidende fortæller om ”dødsstødet for al verdens skattely”.

Altsammen ren utopi.