UDDANNELSE, FORSKNING, JURA, REGLER, STUDIEOPHOLD

Jeg skulle have taget en uddannelse i bureaukrati

Flag ARTIKEL 29-04-12 ~3 minutters læsning · 510 ord

»Det er lige før, at jeg først skulle have taget en uddannelse i at lære at manøvrere gennem bureaukratiet. Det kunne jeg i hvert fald godt have brugt, da jeg skulle prøve at få lov til at læse i udlandet.«

Meldingen kommer fra den 26-årige Jakob Orbesen, bachelor i statskundskab og med en veloverstået kandidatgrad i journalistik fra University of Cardiff bag sig.

Det var nemlig en alt andet end uproblematisk oplevelse, Jakob Orbesen måtte igennem, før det lykkedes ham at finde vej gennem uddannelsessystemets kringlede kroge og manglende hjælp, for at få realiseret drømmen om at læse i udlandet. For nok viser undersøgelser, at mange unge studerende vælger udlandsopholdet fra af personlige grunde, men noget tyder på, at de studerende ofte løber panden mod muren, når de beder deres uddannelsesinstitution om hjælp til at komme ud i verden.

»Jeg læste på Aarhus Universitet og ville gerne have deres hjælp til at komme ud. Men jeg må sige, at jeg hurtigt stod tilbage med fornemmelsen af, at de i hvert fald ikke ville hjælpe en studerende, som ville melde sig ud og dermed ikke længere være tilknyttet universitetet,« siger Jakob Orbesen.

Jakob Orbesen var på det tidspunkt i fuld gang med at læse statskundskab på Aarhus Universitet. Han havde imidlertid indset, at den vej ikke var det rigtige for ham. Løsningen blev, at færdiggøre bacheloren i statskundskab på universitetet og siden tage en kandidatgrad i journalistik i udlandet, så drømmen om at kombinere universitets akademiske tilgang med journalistik kunne blive opfyldt.

Men det viste sig hurtigt, at der var langt fra tanke til handling for den unge studerende.

Måtte selv lægge ud for undervisning

»Jeg måtte kæmpe med, at det danske karaktersystem ikke var sammenligneligt med det britiske. Det gav i sig selv en masse besvær, fordi et karaktersnit selvfølgelig er vigtigt, når et udenlandsk universitet skal sige ja eller nej til at optage en udenlandsk studerende,« siger Jakob Orbesen, og selv da optagelsen på universitetet i Cardif var på plads, opstod der problemer.

»Jeg skulle jo have min SU med fra Danmark, for at have noget at leve af. Samtidig skulle jeg have ja fra SU til at få et stipendiat, så jeg kunne betale for uddannnelsen i Cardif. Men det virkede nærmest som om, at to kontorer i SU-styrelsen modarbejdede hinanden. Resultatet var, at jeg blev optaget i Cardif, men at jeg, da jeg kom derover, pludselig ikke kunne få godkendt uddannelsesstedet og dermed ikke kunne få penge til at betale for undervisningen. Til slut måtte jeg låne 30.000 kr. og lægge pengene ud selv. Siden fik jeg heldigvis Uddannelsesstyrelsens ja til, at de ville betale for min undervisning,« siger Jakob Orbesen, der har en bøn til politikere og uddannelsesinstitutioner:

»Det må være muligt, at man får hjælp til at komme til udlandet, også selv om det betyder, at man forlader en uddannelse i Danmark. Det må være i alles interesse, at man fjerner de barrierer, som jeg f.eks. har mødt.«.

Jakob Orbesen blev kandidat fra University of Cardiff i vinteren 2010 og arbejder i dag i kommunikationsbranchen.