JOB, SKATTER, AFGIFTER

Høj skat får højtlønnede danskere til at flygte til udlandet

Flag ARTIKEL 16-06-09 ~2 minutters læsning · 278 ord

Når danskere flytter til udlandet for at arbejde, er det først og fremmest, fordi de har lyst, og fordi de ønsker at styrke deres professionelle kompetencer og karrieremuligheder. Men når det kommer til de hjemlige basale rammevilkår, som politikerne kan gøre noget ved, peger over 60 pct. af udflytterne på de høje danske marginalskatter som det væsentligste. Det viser en undersøgelse fra erhvervsorganisationen Dansk Industri.

36 pct. svarer, at skatte- og afgiftssystemet i høj grad har påvirket beslutningen om at tage til udlandet, mens yderligere 23 pct. svarer, at det i nogen grad har haft betydning.

Og blandt de danskere der har besluttet at blive i udlandet, er det cirka 67 pct., der angiver, at skatten har haft betydning for beslutningen om ikke at vende tilbage til Danmark.

Folk med høj indkomst tillægger skatten markant større betydning for deres permanente ophold i udlandet, end folk med lav indkomst. Blandt de, der har besluttet at blive i udlandet, spiller skatten en afgørende rolle for cirka 90 pct. af de højestlønnede (over 1,5 mio. kr. i årsindkomst), mens det kun er cirka 49 pct. af de lavestlønnede (under 300.000 kr. i årsindkomst) angiver, at skatten har stor betydning.

Den erhvervsgruppe, hvor skatten har størst indvirkning på deres valg i forhold til at tage ud og blive i udlandet, er iværksætterne. Her angiver 75 pct., at den generelle personbeskatning har nogen eller høj betydning for at rejse ud, og 83 pct. af dem som ikke vil tilbage, angiver ligeledes de høje personskatter som en væsentlig årsag.

Beregninger foretaget af Økonomi- og Erhvervsministeriet viser, at de offentlige kasser mister op mod seks mio. kr., hver gang en højtuddannet 27-årig forlader Danmark permanent.

Mere info: http://www.180grader.dk/nyheder/H_j_skat_f_r_h_jtl_nnede_danskere_til_at_flygte_til_udlandet.php