SOCIAL, SUNDHED, ØKONOMI, BÅDE, GRUNDE, JORD, LEDELSE, TANDLÆGER, VINDMØLLER

Stop hetzen mod Tandrejser

Flag 26-02-10 ~4 minutters læsning · 650 ord

Jeg syntes at det er totalt ynkeligt, at voksne myndige personer som drager til Budapest for at få lavet deres tænder, efterfølgende stiller sig op og brokker sig over at de mener at have fået lavet for meget eller at de er blevet fejlbehandlet.

De samme mennesker tager til Budapest for at spare mange penge i forhold til hvad deres danske tandlæge har tilbudt at «reparere» deres tænder for.

Jeg har selv været/er patient hos Kreativ dental i Budapest. Mit første besøg på klinikken var i december 2005, hvor jeg ifølge min egen danske tandlæge skulle have lavet 3 kroner (hendes pris 18.000 kr) pris Kreativ dental 6000 kr, efter et panorama røngtenbillede samt undersøgelse, konstaterede Kreativ dental at jeg skulle have 2 kroner og at jeg havde en 3 tand med en stor sølvfyldning, som inden for en overskuelig fremtid skulle have en krone, altså deres dom meget lig min egen tandlæges.

Inden behandlingen overhovedet blev påbegyndt hos Kreativ dental, blev der udskrevet et behandlingstilbud (på dansk) ligesom der var mulighed for at ha en dansk tolk ved ens side når behandlingstilbudet blev gennemgået. Tandlægen gennemgik derefter behandlingstilbudet med en, og han pointerede flere gange at jeg godt kunne vente med at få lavet den 3 krone hvis jeg ønskede det.

Jeg tilbragte 11 dejlige dage i Budapest, sammen med min kone og min søn på 3 år. 11 dage uden smerter, en fantastisk behandling og en ovenud skøn by.

Anden gang jeg var i Budapest, var sammen med en god kammerat som skulle have lavet 2 stk 3 ledet broer (ifølge hans egen tandlæge) hvilket Kreativ dental også kom frem til. Han sparede godt 20.000 kr i forhold til tilbudet fra hans danske tandlæge.

Jeg har nogle 5 sølvfyldninger i overmunden som jeg tænkte at få omdannet til kroner mens jeg alligevel var i Budapest. Kreativ dental ville dog «kun» lave 2 kroner på tænder hvor fyldningen var så stor at der med tiden alligevel skulle laves en krone, de sidste 3 tænder ville de ikke (på trods af mine overtalelsesførsøg) lave kroner på.

Så de historier jeg læser om folk som skulle være overbehandlet, fejlbehandlet, snydt og andet, kan jeg kun sige: Ynkeligt, I er voksne, forhåbenligt i hovedet velfungerende mennesker.

Der bliver udskrevet et behandlingstilbud på dansk som gennemgås og underskrives af både patient og tandlæge, hvilket sikrer at der ikke laves noget som man ikke er enige om. Enten er de som klager, direkte dumme, nogle brokrøve som brokker sig over alting.

Jeg så i Basta at Erik Møller Sørensen og hans kone, rejser til Budapest for at få lavet deres tænder og samtidigt spare en masse penge.

Kreativ dental stiller en diagnose og laver et behandlingstilbud på dansk, som de gennemgår med Erik Møller Sørensen og hans kone. De accepterer tilbudet og behandlingen går igang for begges vedkomne. Efterfølgende mener de at Erik Møller Sørensen er blevet fejl/overbehandlet. Hvis de mente at behandlingstilbudet lå SÅ langt fra deres «egen» danske tandlæges tilbud, burde de nok ikke have påbegyndt behandlingen i Budapest.

Efter at være kommet hjem er de pludselig BEGGE 2 blevet fejlbehandlet/overbehandlet og kræver at Kreativ dental dækker den forskel på behandlingen som deres «egen» danske tandlæge gav tilbud på inden afrejse til Budapest og den pris de nu har indhentet på at få lavet deres tænder..(i Sverige) og ikke hos deres danske tandlæge hvor alle deres prissammenligninger ligger til grund.

For mig at se, handler Erik Møller Sørensen og hans kones historie ikke om hvilken behandling som skal foretages, men udelukkende om hvor mange penge de kan spare eller åbentbart få andre til at betale for dem.

Hvis deres Danske tandlæge er så god og dygtig, så få lavet jeres tænder hos ham og betal hvad det koster og Stop jeres hetz mod Tandrejser og Kreativ dental som yder og har ydet fantastiske og billige behandliger til mange hundrede tilfredse danske patienter.

Skribentmail: