SOCIAL, SUNDHED, SKATTER, AFGIFTER, EFTERLØN, GRUNDE, JORD

Svar til i skal IKKE komme hjem

Flag 19-04-05 ~Et minuts læsning · 181 ord

for det første, hvorfor har du ikke underskrevet dit indlæg, er du bange for det kun er en ide du har selv, eller hvad? det er noget forfærdeligt vrøvl du skriver, vi er mange bl.a os selv der bor hernede i Tyrkiet en del af året, af den ene eller den anden grund, men ved du hvad, vi har sandelig beholdt vores hus hjemme i Danmark, og derved også betaler det vi skal hjemme,voren efterløn bliver sendt herned, men herf er der også trukket skat til den danske stat, og derved har vi så heller ikke flyttet adresse herned, men fået en opholdstilladelse på 1 år ad gangen. Det gule sygesikringekort gælder kun 1 måned hernede, så skal man selv have sygeforsikring, som vi også har tegnet og den koster os 8.000.,,dkr om året, så vi mener ikke vi belaster det danske samfund med vores ophold hernede, og hvorfor skulle vi så ikke have lov til og komme hjem, hvadenten det er af den ene eller anden grund ! Kan jeg spore en lille smule missundelse ?

Venligst Peter/med e-mailadresse peterannet@hotmail.com

Skribentmail: