SOCIAL, SUNDHED, GENERELT, STUDIEOPHOLD

Info om det blå sygesikring

Flag 28-05-07 ~2 minutters læsning · 216 ord

Ifølge de kommuner jeg har kontaktet gælder det blå sygesikring i tyrkiet. Men kun året 2007 ud - ligesom det gule sygesikringskort.

EU-sygesikringsbeviset (det blå sygesikringsbevis)

EU-sygesikringsbeviset kan anvendes ved rejser til andre EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, når rejsen ikke er dækket af den offentlige sygesikring.

EU-sygesikringsbeviset, der maksimalt gælder for 1 år ad gangen, gælder ved forretningsrejser, au pair-ophold, ulønnet praktik og studieophold samt ved ferie- eller studierejser på mere end 30 dage. Endelig vil du få brug for EU-sygesikringsbeviset, hvis der kan blive behov for behandling som følge af en bestående eller kronisk sygdom.

Ved rejser i Norden er det tilstrækkeligt at medbringe det gule sygesikringsbevis, og ved rejser til Storbritannien er det tilstrækkeligt at medbringe pas, mens du ved rejser til de øvrige lande kan få et EU-sygesikringsbevis hos din kommune.

Dækningen er på samme vilkår som for rejselandets egne borgere og omfatter læge- og hospitalsbehandling, tandlægehjælp, medicin m.m., som er nødvendig under opholdet. Hvis der er egenbetaling for lægebehandling i det land, hvor du søger behandling, skal du selv betale den del.

Behandling på private sygehuse og hos private læger er sædvanligvis ikke dækket af EU-sygesikrings-beviset.

Udgifter til eventuel hjemtransport er heller ikke dækket.

Du kan få flere oplysninger om EU-sygesikringskortet på Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside www.im.dk og på www.sundhed.dk.

Skribentmail:

Mere info: http://www.forbrug.dk/raad/renbesked/om-rejser/forsikring/sygesikring/