GENERELLE, FORHOLD, JURA, REGLER, LEJLIGHEDER

Svar til Udlejning af lejlighed

Flag 26-07-11 ~Et minuts læsning · 167 ord

Der er i år kommet ny regler i form af et 157 paragraffer langt afsnit i Borçlar Kanunu (obligationsloven). I store træk ligner det meget danske regler, mht. at man kan aftale tidsbegrænset lejemål, som udløber automatisk når slutdatoen oprinder, og mht. lejers og udlejers forpligtelser til hhv. betaling af leje, god opførsel, vedligehold og reparationer.

Al indkomst, som hidrører fra Tyrkiet beskattes i Tyrkiet, så ja, du skal betale skat af lejeindtægt af din tyrkiske lejlighed. UANSET hvor lang lejeperioden er, og UANSET om lejer er dansk eller tyrkisk, eller fra Australien.

Om du skal meddele noget til politiet kan jeg desværre ikke svare dig på. Jeg kan ikke finde nogen regler om det. Jeg tvivler dog på, at politiet overhovedet skal indblandes, hvis det drejer sig om almindeligt turistophold på højst 90 dage.

Men den tyrkiske skattefar slipper du altså ikke for. Formodentlig beregnes skatten ligesom i DK, dvs. man har lov at fratrække driftsomkostninger. Den danske skattefar vil også informeres om din lejeindtægt: http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1646233&vId=0&search=lejeindt%E6gt%A4udenlandsk%A4ejendom

Skribentmail: