GENERELLE, FORHOLD, JURA, REGLER, INTERNET, JOBMULIGHEDER

Kunsten at registrere et COM.TR domænenavn i Tyrkiet

Flag ARTIKEL 13-04-14 ~4 minutters læsning · 808 ord

Nu har du købt hus eller lejlighed i Tyrkiet, eller måske startet en lokal virksomhed. De fleste vil stadig være glade og tilfredse med en dansk email adresse, og hjemmeside. Og der er da også al grund til at beholde disse.

Men det er ikke sikkert at dine nye tyrkiske naboer, leverandører, kunder og myndigheder vil finde det naturligt, at kommunikere med en.DK identitet.

Det kan derfor være fordelagtigt at få oprettet et lokalt domænenavn. Har man først dette, kan der hurtigt tilknyttes emails og hjemmeside.

I Danmark er domænenavne relativt lette at gå til. Der er kun.DK, og der er ingen regler der begrænser valget at domæne. Du kan registrere lige så mange domæner du ønsker, uden dokumentation for hvem du er, eller hvilken rettighed du har til domænet.

I Tyrkiet var det i mange år næsten lige så let, indtil 2008 hvor omfattende misbrug af systemet tvang den Tyrkiske domænemyndighed til at stramme op på reglerne.

Nedenfor er en gennemgang af det vigtigste kommercielle domæne i Tyrkiet: COM.TR.

Det er pt. ikke muligt at registrere et domæne direkte under TR, da Tyrkiet på lige fod med f.eks. England (UK) har valgt en second-level model med opdeling i forskellige domænekategorier.

Der findes også et antal domæner, der med fordel kan registreres af privatpersoner, eksempelvis GEN.TR og WEB.TR. Disse vil vi beskrive i en anden artikel.

COM.TR domæne registrering

Som udgangspunkt, er domænet kun tilgængeligt for tyrkiske selskaber, med den yderligere begrænsning, at domænenavne skal matche selskabsnavnet eller en relevant forkortelse heraf.

Der findes dog en undtagelse, hvorved der kan registreres domænenavne matchende tyrkiske varemærker. Har man derfor en del varemærker, kan der registreres tilsvarende domænenavne for hvert enkelt varemærke.

Kan et dansk selskab registrere et com.tr domæne?

Ja, ikke-tyrkiske selskaber kan godt registrere com.tr domænenavne. Foruden de grundlæggende regler om, at domænenavne skal matche selskabsnavnet eller et varemærke, gælder dog den særlige regel, at domæneansøger skal dokumentere en forretningsmæssig tilknytning til Tyrkiet.

Reglerne for hvordan dette dokumenteres er ikke defineret præcist i domænemyndighedens reglement, og alle ansøgninger behandles derfor med en vis grad af subjektivitet i processen, som er manuel.

Vores erfaring er, at de følgende elementer helt eller delvist vil kunne bevise denne tilknytning til Tyrkiet:

 • Confirmation Letter fra Tyrkisk samarbejdspartner.

En skriftlig udtalelse fra en tyrkisk samarbejdspartner, hvor denne kort bekræfter, at samarbejde med den danske ansøger, eller have intention om at indgå i et samarbejde. Udtalelsen kan være rent proforma, og behøver ikke gå i detaljer, eller indebære en egentlig forpligtelse.

Brevet skal være sendt af det Tyrkiske selskab på brevpapir hvor den Tyrkiske adresse fremgår.

 • Kontrakter/aftaler/licenser/patenter eller andre rettigheder i Tyrkiet.

F.eks. en «distribution agreement», «franchising agreement», eller anden form for underskrevet aftale med et tyrkisk selskab.

 • Tyrkisk varemærkebevis, eller ansøgning herom.

Er ofte tilstrækkeligt, men ind imellem beder domænemyndigheden om bevis for yderligere forretningsmæssige relationer til Tyrkiet.

 • Dokumentation for en tyrkisk kundekreds (kopier af et par fakturaer).

Kan både være private- eller selskabskunder.

Bemærk, at som regel er bare et enkelt bevis fra ovenstående tilstrækkeligt. Dette gælder særligt de to første elementer, i form af Confirmation Letter eller kontrakter/licenser.

Der kan dog ikke gives garantier for resultatet. Det er derfor altid bedst, at forberede så meget dokumentation som muligt.

Vi assisterer altid vore kunder med udarbejdelsen af dokumentation, baseret på skabeloner der tidligere er anvendt med succes. I enkelte tilfælde hvor ansøger endnu ikke er etablerede på det tyrkiske marked, har vi også kunnet være behjælpelige med at fremskaffe et Confirmation Letter fra en af vore lokale agenter. Altså en form for lokal agent eller trustee service.

Som nævnt ovenfor, er det ikke muligt at vælge sit domænenavn frit. Der er følgende regler:

 • domænenavnet skal matche selskabsnavnet, men visse muligheder for at vælge en forkortelse af samme (se nedenfor).

 • domænet kan også være baseret på et tyrkisk varemærke, eller ansøgning om samme, og visse former for forkortelse

 • ord som ikke indgår i det dagligt anvendte firmanavn eller varemærke kan fjernes. Det gælder f.eks. ApS og A/S

 • det er tilladt at fjerne eller tilføje bindestreger

 • i nogle tilfælde er det tilladt at oversætte firmanavnet til engelsk eller tyrkisk.

 • minimum 2, maksimum 63 karakterer i navnet (eksklusive com.tr)

 • det er muligt at anvende følgende lokale tyrkiske tegn: ğ, ı, ü, ş, ö, ç

 • har man registreret et navn med ASCII karakterer er det tilladt, at registrere yderligere et navn med de tyrkiske karakterer (IDN)

Et eventuelt forkortet navn skal indeholde hvad myndigheden kalder, de primære elementer i navnet.

Eksempelvis kan «Det Danske Selskab A/S» godt registrere «detdanskeselskab.com.tr» og «detdanske.com.tr»; men ikke «danskeselskab.com.tr» eller «selskab.com.tr», da det primære element «Det» skal være til stede.

Lidt statistik og trivia fra domænemyndigheden i Tyrkiet, www.nic.tr:

 • Ved årsskiftet 2014 var der registreret 256.393 com.tr domæner.

 • Det mest anvendte site var google.com.tr, dernæst hurriyet.com.tr der er en nyhedsportal.

-.TR er det 5. mest populære landedomæne i Asien.