BOLIG, GENERELT, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FØRTIDSPENSION, INDREJSEREGLER

Svar til Vedr. udrejse til tyrkiet

Flag 15-02-12 ~Et minuts læsning · 204 ord

Hvis I får førtidspension efter de gamle regler, kan I kun få grundbeløbet med. Får I efter de nye regler kan I få hele pensionen med.

Læs her: https://www.borger.dk/Emner/pension-og-efterloen/pension/udland-og-pension/folke-og-foertidspension-til-udlandet/Sider/soeg-om-at-faa-pension-med-til-udlandet.aspx?

Skat forklares her: https://www.borger.dk/Emner/pension-og-efterloen/pension/skat-af-pension/Sider/skat-af-dansk-pension-i-udlandet.aspx?

For tiden er det sådan, at hvis man KUN får offentlig pension, så er den helt skattefri når man bor i Tyrkiet. Hvis man udover den offentlige pension får pension fra en privat pensionskasse, skal man betale halv skat. I begge tilfælde skal man SELV sørge for at komme under dobbeltbeskatningsaftalen, ved at anføre det i sin forskudsopgørelse (og selvangivelse) HVERT ÅR.

I kan være i Tyrkiet op til 90 dage uden opholdstilladelse, men vil I være der længere, skal I have et visum til opholdstilladelse og opholdstilladelse. Der er en god forklaring her:

http://www.udvandrerne.dk/tyrkiet/generelle-forhold/opholdstilladelse-ansoegningsskema-afgiftskontoret

Priserne er formodentlig steget. HUSK, hvis I har en resterhvervsevne, at man ikke får arbejdstilladelse sammen med opholdstilladels. Den skal søges separat.

Der er nu en tvungen sygeforsikring i Tyrkiet, som man har pligt til at melde sig til, hvis man har opholdstilladelse til et år eller længere. Da det som førtidspensionist kan være særdeles svært at finde et selskab, der vil tegne en privat sygeforsikring, er det et tilbud, man bør tage imod! Se: http://www.udvandrerne.dk/tyrkiet/social-sundhed/sidste-udkald-vanker-undladelse-opholdstilladelse-sygeforsikring

Skribentmail:

Mere info: http://www.udvandrerne.dk/tyrkiet/social-sundhed/sidste-udkald-vanker-undladelse-opholdstilladelse-sygeforsikring