BOLIG, KØB, SALG, ADVOKATER

Tapu-loes

Flag 25-02-06 ~Et minuts læsning · 118 ord

Hvis du ikke kan faa dit tapu, og du bruger en mellemmand, skal du vaere helt sikker paa at han er reel. Rent faktisk ejer han jo ejendommen, og kan goere hvad han vil med den. Kontrakten som du laver mellem ham og dig, skal noteres paa «noter» for at vaere et legalt dokument. Hvis ikke kontrakten bliver noteret hos «noter», saa staar du meget svagt retsmaessigt. Det kan godt blive en bekostelig affaere at faa en kontrakt noteret hos «noter», vistnok noget med 3% af markedsprisen paa ejendommen. Hvis du bruger en advokat som mellemmand, saa vil han ogsaa have penge naar/hvis tapu bliver omskrevet i dit navn senere hen. Faa en saadan pris indskrevet i kontrakten.

Skribentmail: