BOLIG, KØB, SALG, BOLIGKØB, EJENDOMME, SKØDER, GRUNDE, JORD

Skøde mysteriet - af Concept House

Flag 25-01-06 ~2 minutters læsning · 327 ord

Kommentarer til Advokatgruppens udtalelser om danskernes ret til boligkøb i Tyrkiet.

Grundlæggende er der ikke ændret på holdningen i Tyrkiet til om danskere kan købe boliger. Danmark stod tidligere på den liste hvor man uhindret kunne få skøde på dit boligkøb, og der har ikke været drøftelser i forbindelse med revidering af loven, som skulle forhindre danskernes boligkøb, der har heller ikke været overvejelser omkring en eventuel opstramning af gensidigheds princip.

Men i forbindelse med den reviderede skødelov, har man ændret den procedure som tidligere har foregået hos militæret.

Tidligere skulle militæret både tage stilling til køberen og ejendommen der skulle erhverves, og denne procedure vil falde væk, ligeså snart de militære myndigheder har udarbejdet et kort som viser hvilke områder, hvori der ikke må udstedes skøder til udlændinge.

Dette betyder imidlertiddigt at køberen ikke længere bliver undersøgt, og det bevirker at danske købere fremover skal godkendes af udenrigs ministeriet, som skal sikre at der kun udstedes skøder til danske statsborgere, som ville kunne opnå opholdstilladelse i Tyrkiet, hvis de måtte ønske dette.

Grunden til dette, er gensidigheds princippet i skødeloven, som betyder at danskere kun kan købe ejendomme i Tyrkiet, hvis Tyrkere kan købe i Danmark.

Det kan Tyrkiske statsborgere de kun hvis de har en opholdstilladelse. Derfor skal danskere fremover undersøges om de opfylder betingelserne for at få en opholdstilladelse. Hvis de opfylder dette vil skødet kunne udstedes.

Der arbejdes dog på at lempe proceduren for danskere, men det kan tage lidt tid endnu. Men det ville kun være for at lette administrationen.

Ydermere kan jeg oplyse at der i skødeloven også er en reglen som sikre udlændinges køb af boliger, uden at gensidighedsprincippet er opfyldt. Gensidighedsreglen kan tilsidesættes hvis man investere i turist industrien, og mon ikke ferieboliger kommer ind under denne kategori, så der er altså ingen grund til at starte et nyt hysteri omkring danskernes muligheder for at erhverve boliger i Tyrkiet.

Med venlig hilsen

Henrik Borup

Adm. Dir.

Concept House

96300096

Skribentmail: