PENSION, OPSPARING, JURA, REGLER, STEMMERET

Svar fra socialministeren ang. pensionstillæg udenfor EU/EØS-land

Flag 26-09-06 ~2 minutters læsning · 240 ord

Jeg har nu modtaget svar fra socialministeren angående min forespørgsel om pensionstillæg udenfor EU/EØS-land.

1: Ministeren svarede IKKE på mit spørgsmål angående ministerens personlige mening og ingen kommentarer til stavnsbåndet, som i vir-

keligheden stadig gælder for pensionister.

2: Herefter opremses de forskellige love.

3: Ministeren vil IKKE tage initiativ til at ændre lovgivningen.

Jeg forstår IKKE ministerens holdning, da det drejer sig om ganske få personer og det vil være pebernødder(begrundelse følger) for den danske stats vedkommende, men MEGET for den enkelte pensionist.

BEGRUNDELSE:

Iflg. Den Sociale Sikringsstyrelse statistik for 2005 drejer det sig om følgende antal personer.

Konventionslande 2.688

Andre lande 1.752

I alt 3.441 personer, men her skal man lige huske på, at der er måske mange, som ikke kan få pensionstillægget p.g.a. anden indkomst/giftemål, jeg er bl.a. en dem, som ikke kan få pensionstillægget uanset om jeg boede i Danmark.

Pensionstillægget udgjorde for 2005 følgende:

Enlige kr. 4.773 - skat 38% kr. 1.813 = netto pr. måned kr. 2.960.

Gifte kr. 2.228 - skat 38% kr. 847 = netto pr. måned kr. 1.371.

Den danske stats sparer følgende:ældrecheck-boligsikring-varmetilskud-mindre hospitalophold-lægerudgifter-medicintilskud-hjælpemidler m.v.

Jeg personligt forstår IKKE socialministerens holdning.

Det eneste man nu kan gøre, det er at få familie og venner til at rejse spørgsmålet politisk, vi har jo ingen stemmeret efter 2 års ophold i udlandet.

Lige til sidst, vi har jo alle betalt skat til pensionen og skal også betale skat af denne.

M.v.h

Erik Mittakhop

Skribentmail: