SOCIAL, SUNDHED, GENERELT, BUREAUKRATI

Tilsyn med ældre

Flag 13-02-14 ~Et minuts læsning · 131 ord

Jeg har paa det seneste oplevet hvordan aeldre lever en noget utryg tilvaerelse i Spanien. Og sikkert ogsaa i andre lande. Paa et tidspunkt begynder hukommelsen at svigte og dagligdagen bliver uoverskuelig.

I danmark ville det offentlige i saadan et tilfaelde indsaette en administrativ vaerge som sammen med familien, hvis der er nogen, vil traeffe de noedvendige beslutninger.

Men hvordan foregaar det i Spanien??

Her ser man udændinge som er strandet i deres bolig, medens de er blevet gamle og mere og mere hjaelpeloese, fysisk og mentalt.

Jeg spekulerer hvilken offentlig myndighed der foerer tilsyn med disse mennesker of sikrer at de faar den beskyttelse og omsorg som de har behov for.

Har nogen erfaring med hvordan man forbereder sig saa man kan leve en tryg alderdom i udlandet.

Hilsen Tom

Skribentmail: