SOCIAL, SUNDHED, JURA, REGLER

Blaat sygesikringskort

Flag 13-02-14 ~Et minuts læsning · 107 ord

Hvis du er tilmeldt i Danmark, kan du faa et blaat sygesikringskort derfra. Det er gyldigt ved rejser op til et aar i EU.

Er du ikke tilmeldt i Danmark, men pensionist er det ogsaa Danmark som udsteder det blaa kort.

Er dit ophold over 3 maaneder skal du indskrives i det Spanske udlaendinge register. Med det i haanden kan du tilmelde dig til din lokale komune. ( Empadronamiento ) Det giver dig ret til Spansk sygesikring. Rejser du saa ud af Spanien over 3 maaneder, skal du generhverve sygesikringen ved tilbagekomst til Spanien

Er opholdet over 184 dage skal du soege raadgivning omkring din skattmaessige situation.

Skribentmail: