PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, REVISORER

I klemme ved de nye regler?

Flag 23-10-07 ~2 minutters læsning · 248 ord

Rådgivningsvirksomheden Inwema skriver i deres nyhedsbrev fra d. 17. okt. om mulighed for at blive hørt i forbindelse med skatte indgrebet. Det hedder bl.a.:

«Møde i folketinget

Inwema (Danmark) er i forbindelse med det netop fremsatte lovforslag om beskatning af danske pensionsordninger i Frankrig og Spanien blevet opfordret til at repræsentere interessegrupper og privatpersoner overfor Folketingets Skatte- og afgiftsudvalg og forventer foretræde herfor inden førstebehandling af lovforslaget den 1.november.

Påvirkning af beslutninger

Det betyder Inwema (Danmark) har mulighed for at fremsætte dine synspunkter og påvirke politikernes beslutninger og holdning til det nye lovforslag fra den 11. oktober 2007. Foretræde for Skatte- og afgiftsudvalget der er nedsat af Folketinget kan forhåbentlig influere på den fremtidige beskatning af pensionsudbetalinger til gavn for mange privatpersoner.

Vi vil gerne høre fra dig

Vi har lavet en liste med forskellige punkter som vi gerne vil meddele Skatte- og afgiftsudvalget. Vi mener dog, at det er vigtigt at vende alle sten og høre mange holdninger, hvorfor vi gerne vil høre fra dig, såfremt du kan bidrage med relevante bemærkninger og beskrive konkrete situationer, hvor personer kommer i klemme.»

Send en email til dem på: info@inwema.dk

Jeg har dog fra en revisor hørt, at denne høring omkring det forslag er ren pro-forma, da der ifølge ham er bredt flertal for at loven bliver vedtaget, men man kan jo i det mindste gøre sine indsigelser i håbet om, at vil påvirke beslutningstagererne.

Jeg har intet med Inwema at gøre men vil blot videregive informationen til Udvandrerne.

Skribentmail: