PENSION, OPSPARING, JURA, REGLER, BUREAUKRATI, LØN, ARBEJDSFORHOLD

Xpert-svar om pensionsskat og dobbeltskat

Flag UDLANDSXPERTERNE 27-02-09 ~3 minutters læsning · 454 ord

Kære Hr. Frederiksen

For at undgå dobbeltbeskatning af gældende skatter på indkomster og formue, så skrev Spanien og Danmark under på en aftale angående dobbeltbeskatning den 3. juli 1972 i København, denne aftale blev modificeret den 17. marts 1999.

Efter påtegning den 10.juni 2008, så rapporteredes annulleringen af nævnte aftale af den danske ambassade til de spanske myndigheder, hvilket betyder at annulleringen trådte i kraft fra og med den 1. januar 2009. Dette indebærer at fra den 11. januar 2009 så betragtes Danmark som et land uden aftaler på disse områder.

Når det gælder Spanien, hvis De er spansk skattepligtig (Residente fiscal), så skal der betales skatter på alle Deres indkomster (pensioner, bankrenter, aktiegevinster m.v) i Spanien. Hvis der fantes en aftale for at undgå dobbeltbeskatning, som jo ikke eksisterer idag, så kunne man tillempe denne aftale med mulighed for at visse af Deres indkomster ikke beskattes i Spanien.

Da der ikke eksisterer en aftale med Danmark, så skal De betale skat af alle Deres indkomster i Spanien og kan så derefter ansøge i Danmark om fradragelse af samme skattebeløb, som De allerede har betalt.

Hvis De ikke er skattepligtig i Spanien (ikke resident), så skal de kun betale skat på de indkomster De modtager i Spanien ved at betale «ikke resident» skatten. Hvis dette er tilfældet bør De søge oplysninger i det land De er skattepligtig,for at, præsist som jeg nævnede, så de kun kommer til at betale skat af de indtægter som De har modtaget i Spanien som ikke resident.

Når pensionen betales ind i en bank, uanset hvilken f.eks. i Spanien eller Frankrig, så indebærer det ikke at man må beskatte pensionen i det land man har pengene, men at beskatningen foregår efter dette lands skatteregler.

I det land pensionen indbetales til, f.eks. hvis pensionen indbetales i Frankrig og De ikke er skattepligtig i Frankrig, så kan de tvinge Dem til at betale skat på gevinster som indkommer på kontoen, men ikke på selve pensionen som De modtager. Et andet eksempel, for at give lidt mere klarhed: Hvis jeg sætter min løn i en fransk bank, så vil jeg være tvunget til fortsat at deklarere skatten i Spanien gældende mine arbejdsindkomster, og bringer disse penge mig f.eks. rentegevinst på den franske konto, så er jeg tvunget til at betale skat til Frankrig af disse gevinster, men jeg er ikke pligtig til at betale skat i Frankrig for mine arbejdsindtægter i Spanien, da jeg er skattepligtig til Spanien.

De skatter som De betaler i et andet land som ikke er Spanien, i og med De er skattepligtig i det land, bør De rådfører Dem med de respektive myndigheder i landet. Vi håber dette dækker Deres spørgsmål

Med venlig hilsen

Silvia Jiménes Flores

Skribentmail: