PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, MEDIER, LEDELSE

Beskatning og overförsel af penge til Spanien

Flag 15-02-10 ~3 minutters læsning · 611 ord

Frigjort fra beskatning i Danmark af pensionsmidler (og andet..)med henvisning til overenskomst mellem Danmark, Frankrig og Spanien om ikke at dobbeltbeskatte…!

Saaledes var det til og med 2008, men ”skattegraadige Danmark” var utilfreds med at saa mange danske pensionister forlod kolde Danmark og flyttede til ”de varme lande” hvor de tillige – foruden skat eller mindre skat – kunne faa meget mere ud af deres ”surt opsparede” midler, ikke allene mad og drikke var billigere men ogsaa boliger, saa loven blev annuleret – mon dette var lovligt i relation til EU samarbejdet?

Jeg har sögt paa internettet for kommentarer herom og paa Berlingske Tidende’s arkivsider men indtil nu ikke fundet noget herom.

Paa forespörgelse til Köbenhavns Skatteväsen var kommentaren at man ikke indgik i polemik om saadant…..!

Stavnsbundet!

Udflyttere för 28.11.2007 kunne ifölge loven faa lov at blive i det land (Frankrig eller Spanien) hvortil de var registreret MEN de kunne ikke skifte land og beholde ”skaffefritagelse” fra f.eks. Frankrig til Spanien!

Hverken loven eller dette forhold blev oplyst hos det danske skatteväsen – hvor man ”sad og ventede paa at den näste fisk skulle gaa i nettet”!

Udenlandsdanskere har ret til hos folkeregisteret at anmelde en postadresse for postale forsendelser til et andet land end det land hvor de er registreret boende.

Da jeg meldte postadresse til mit ”vinterhus” i Spanien – idet jeg var registreret boende i Frankrig, gik ”skattemaskineriet i selvsving” og opsagde min skattefritagelse ved mine pensionsinstitutioner.

Jeg maatte igennem bevisförelse for min fortsatte tilknytning og skatteregistrering i Frankrig för man langt om länge forlängede min skattefritagelse i Danmark, men med den bemärkning at skatteväsenet til enhver tid kunne kräve fornyet bevisförelse.

Danske nationalsang ”Der er et yndigt land” klinger efterhaanden falsk i mine örer!

Vekslekurs differerer fra bank til bank. Hvis ”a vista” kursen (den kurs der offentliggøres i avisen eller paa Internettet som ”mellemkursen”) f.x. er 7,43 Dkk til 1€ så veksler Forstædernes Bank til 7,47 konstateret i Januar 2010 – men ligeledes konstateret ved overførsel af 90.000 Dkr til L’Caixa Bank i Camarles ”købt til 7,59 dkr for 1€ = det kostede mig lige 190€ = uforskammet og jeg har anket med det resultat at man oplyste at jeg burde have kontakten banken forinden…”bullshit”!

Pension overførsel er gebyrfrie oplyser nogle Spanske banker.

Da jeg i 2008 efterår ankom til L’Ampolla og købte en olivenplantage og derfor havde brug for en bank og blev kunde hos L’Caixa, L’Ampolla der uopfordretoplyste at pension overførsel var gebyrfri.

I 2009 ændrede jeg bank til L’Caixa’s afdeling i Camarles – fordi det var der her jeg var havnet omend oppe mod bjergene - og opdagede at man bogførte gebyr ved hver overførsel.

Opmærksomgjort herpaa oplyste direktøren at vi kunne opgøre ved aarets afslutning.

Da jeg her i januar udbad mig reffusion af disse gebyrer – det var løbet op i ca. 150€ - har jeg i skrivende stund ikke modtaget reffusion!

Banco Popular, Camarles har paa forespörgelse oplyst – idet jeg agter at skifte bank eller bruge 2 Spanske banker – at pensions-overförsler naturligvis er gebyrfrie og at veksle kursen ikke bör koste saa meget…!

Self Bank – Home Bank tilbyder paa internettet at overförer valuta uden gebyr og credit cards hvor man kan häve i L’Caixa uden gebyr.

Det er värd at undersöge MEN Homepage er kun paa spansk -genialt ikke- for den slags bör man da närläse og forstaa 100% juridisk!)

Konklusion:

Kontroller hvad du betaler i dag – kontakt din bank herom og skift eventuel bank.

Antagelig bör du veksle = overföre i €uro fra dit afsenderland – det bör du i hvert fald fra Danmark (forudsat Forstädernes bank).

Kommentarer eller spörgsmaal er velkomne til answer215@gmail.com

Skribentmail: