GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, FLYTNING, INDREJSE, FORUM, INDREJSEREGLER

Kommentar til Forhold i Spanien vedr. flytning

Flag 07-04-11 ~Et minuts læsning · 44 ord

Da Spanien er EU-land, skal EU-borgere ikke søge om opholdstilladelse, men skal inden der er gået 3 mdr. fra flytning bede om at få et registreringskort.

På nedenstående link kan du finde alle oplysninger om dine rettigheder når du flytter til et andet EU-land:

Skribentmail:

Mere info: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=25&langid=da