GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, GRUNDSKOLER

Henrik Julius Tarp

Flag PERSONTIP 03-04-14 ~Et minuts læsning · 21 ord

Henrik Julius Tarp, tidl. lektor på Sorø Akademis Skole, stifter af Foreningen af Danske Santiagopilgrimme, forfatter bor i Spanien fra 2008.

Skribentmail: