GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, FRADRAG, GRUNDE, JORD, JAGT

Det grænser jo til Socialbedrageri

Flag 14-10-07 ~Et minuts læsning · 191 ord

De Pensionsopsparinger som skatteministeren er på jagt efter er helt fair og legalt skattepligtige i danmark. Det kan da ikke være rigtigt at man som lønmodtager kan friholde en del af sin indkomst for beskatning ved at sætte pengene i en pensionsopsparing - altså få skattefradrag for sine indbetalinger under forudsætning af at man så betaler skat af denne opsparing når den så skal udbetales.

Så er der tilsyneladende NOGEN der mener at det er iorden at løbe fra regningen, når den så skal betales. - Helt i overensstemmelse med den aftale der ligger til grund for de skattefradrag som en sådan pensionsopaparing giver - jeg mener det grænset til socialbedrageri ikke at betale den skat som er en del af aftalen ved en sådan pensionsordning. HUSK:. fradraget for indbetalingerne er jo netop BETINGET af at man betaler indkomstskat af udbetalingerne når disse aktiveres. Jeg mener derfor at man fra statens side burde beregne den fulde skat for hele udbetalingsperioden og så fratrække den fra indestående på kontoen inden frigivelse til udvandrere.

Rent faktisk SKUBBER man jo bare skatte betalingen ved en sådan pensionsordning - der står ikke SLIPPER FOR SKAT.

Skribentmail: