BOLIG, KØB, SALG, EJENDOMSVÆRDISKAT

5) Nybolig-mægleres samarbejde med Eurobolig

Flag 12-08-06 ~Et minuts læsning · 143 ord

Sagen angår:

Nyboligs samarbejde med Eurobolig, der er en spansk ejendomsformidlingsvirksomhed med kontor i Marbella, Spanien. Sagen bragt i Ekstra Bladet er baseret på udtalelser fra Euroboligs sales coordinator Carolina Andersen om, hvorvidt man er pligtig til at betale ejendomsværdiskat i Danmark, når man køber bolig i udlandet.

Afgørelse:

På baggrund af at:

– udtalelserne alene kommer fra en medarbejder hos en af medlemmernes samarbejdspartnere

– medlemmerne har oplyst, at de finder Carolina Andersens udtalelser er uacceptable og uforenelige med Nyboligs værdigrundlag.

– de berørte medlemmer straks ophævede ethvert samarbejde med Eurobolig

– de berørte medlemmer straks fjernede alle henvisninger til Eurobolig i form af salgsmateriale, henvisninger på hjemmesider mv.

finder styrelsen ikke, at der er grundlag for at foretage yderligere i den anledning.

På den baggrund får de medlemmer, der har fået suspenderet deres ret til at anvende tryghedsmærket, denne ret igen.

Skribentmail:

Mere info: http://www.de.dk