BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, ADVOKATER, BOLIGSALG, FRADRAG, EJENDOMME

Fradrag foer Skattebetaling

Flag 25-10-03 ~3 minutters læsning · 476 ord

Dette bidrag er er en kommentar til «Skat på fortjeneste ved salg af bolig».

Det er ikke saa indviklet som det ser ud til, men som saa mange andre steder i Spansk skattelovgivning skelner man mellem fastboende «Residencia», og ikke fastboende «Non-Residencia».

Som hovedregel skal man betale skat af Fortjenesten paa et boligsalg, med henholdsvis 18% for fastboende (Residencia), og 35% for ikke fastboende (Non-Residencia).

Denne lov blev indfoert i Spanien i Januar 1989, og er senere revideret i Januar 1995.

Under den lov som blev indfoert i 89, kunne en saelger fradrage 11,11% pr. aar vedkommende havde haft ejerskab af ejendommen, i den evt. fortjeneste der maatte blive ved salg. Efter 10 aars ejerskab af en ejendom, blev man automatisk fritaget for at betale skat af fortjenesten ved salg.

Efter loven blev revideret i 1995, skulle alle betale skat af fortjenesten ved salg, dog med den undtagelse at dem der var over 65 aar gamle og havde boet i ejendommen mere end 3 aar foer salget, var fritaget fra at betale skat.

Samtidig findes der i Spansk skattelovgivning en skattefritagelse for dem paa 65 eller derover, som saelger en ejendom men stadig har retten til at bebo paagaeldende ejendom. kaldet «Usufruto», hvilket kort fortalt er en meget brugt maade til at videregive en ejendom til sine boern, mens man har stadig den fulde ret til bebo ejendommen til dag man doer.

Endvidere blev der ved lovens revision i 95, indfoert en regel der tager hoejde for inflation, ved at indfoere en inflations-faktor paa fortjenesten ved salget af en ejendom. Denne inflations-faktor er forskellig fra aar til aar, men ligger mellem 1,0 og 1,1% generalt.

Hvis man har koebt en ejendom foer Januar 1987, er man fritaget fra at betale skat af fortjenesten.

Hvis man har koebt mellem 87 og 96 kan man benytte begge regnemetoder samtidig, dog med en skaeringsdato for de 11,11% 31. December 1996, og med inflations-faktor startende Januar 1995.

Hvis man har koebt efter Januar 1995, vil det hovedsagligt vaere efter det nye system man skal betale skat (man skal ansoege om tilladelse til at benytte metoden med de 11,11% for de 1-2 aar det er muligt at benytte den).

Der kan endvidere bevilges fradrag for forbedringer og ombygninger der har bidraget vaesentligt til ejendommens vaerdistigning, naar skatten af fortjenesten paa ejendomssalg opgoeres, men husk at gemme alle kvitteringer. Dette er ikke noget der sker automatisk og skal altid goeres gennem en advokat, hvilket er normalt i Spanien og ikke koster det store.

Der er ioevrigt forskellige metoder til at nedbringe skatten yderligere, men det er nok bedre at en advokat raader dig/jer om dette da det er afhaengigt af om man er Residencia eller Non-Residencia, eller om man har egen virksomhed.

Se ioevrigt nedenstaaende link til en PDF fil paa 281 sider med ALT om skat i Spanien (paa Engelsk).

http://www.euroland-spain.com/EurolandSpain/Guide_to_business_in_Spain2003.pdf

Mere info: http://www.euroland-spain.com