PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, PENSIONSAFKASTBESKATNING

Ja man det sker ikke automatisk ????

Flag 28-03-10 ~2 minutters læsning · 318 ord

Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne opsige dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien, har også ført noget godt med sig. I samme forbindelse blev skatten af pensionsafkast i Danmark (PAL – skat) nemlig overført fra institutniveau til individniveau. Det betyder, at afkastskatten med virkning fra den 1. januar 2010 ikke længere betales før afkastet tilskrives pensionsordningen men overflyttes til den enkelte pensionsberettigede. Det er dog normalt fortsat pensionsinstituttet, som indbetaler PAL – skatten.

Men det bevirker også, at man har mulighed for med virkning fra den 1. januar 2010 at blive fritaget for betaling af PAL – skatten, såfremt man bor i udlandet og ikke er fuldt skattepligtig til Danmark. Derved undgår man, at pensionsinstituttet tilbageholder 15 % af det årlige afkast af ens pensionsordninger og betaler det til Skat.

For at opnå dette, skal man ansøge Skat i Danmark om skattefritagelse, og man skal ansøge om skattefritagelse for hvert enkelt pensionsinstitut, hvor man har pensionsopsparing. Man skal ansøge om skattefritagelse for PAL – skatten selvom man allerede har skattefritagelse vedrørende andet fra Skat.

Man skal ansøge om skattefritagelse på en særlig blanket ved navn ”Pensionsafkast – Ansøgning om, at mit penge- og/eller pensionsinstitut fritages for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat”. Den har nummer 07.058 og kan rekvireres på Skats websted www.skat.dk.

Blanketten skal udfyldes med oplysninger om de danske penge- og pensionsinstitutter, hvor man har pensionsordninger, og skal sendes til Skattecenter Maribo, Postboks 129, 4930 Maribo, som står for udstedelse af skattefritagelseserklæringerne.

Ofte vil skattecenteret anmode om også at få tilsendt en attestation af bopæls- og skatteforhold. Den har nummer 02.036 og kan rekvireres på www.skat.dk. Erklæringen skal afgives af det skattecenter i Frankrig, som man er tilknyttet.

Når man har modtaget skattefritagelseserklæringen, skal den sendes til hvert af de danske penge- og pensionsinstitutter, hvor man har pensionsordninger.

Skribentmail: