GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FOLKEPENSION

Skat efter fraflytning Danmark

Flag UDLANDSXPERTERNE 26-08-12 ~Et minuts læsning · 87 ord

Vi ønsker at fraflytte Danmark til Spanien eller Frankrig og ved, at der ikke er en dobbeltbeskatningsaftale. Vi er pensionister. Ved fraflytning eksempelvis 15.august er skat betalt i Danmark korrekt. Ved tilflytning Spanien eller Frankrig har vi fået oplyst, at vi først 1. januar efterfølgende bliver skattepligtig i Spanien - gælder dette også Frankrig. Vi betaler p.t. naturligvis dansk skat af statspension, folkepension og af anden indkomst og bliver naturligvis fortsat trukket af statspension og folkepension efter udmeldelsen af Danmark.

Med venlig hilsen

B. Jørgensen

B.E. Jørgensen

Skribentmail: