BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, FRADRAG, GRÆNSEPENDLING, HELÅRSBOLIGER

Er du Grænsegænger og bor i et EU/EØS land kan du få nyt skattefradrag

Flag 01-06-11 ~Et minuts læsning · 176 ord

BoligJobplan med servicefradrag for hjælp og vedligeholdelse

Fra 1. juni 2011 kan du få et servicefradrag for dine lønudgifter til hjælp og vedligeholdelse på din bopæl. For at få fradraget skal du gemme dokumentation for udgiften og indberette den til SKAT. Du kan indberette på www.skat.dk/tastselv i slutningen af 2011.

Servicefradraget er et resultat af Boligjobplanen, der skal øge beskæftigelsen og komme sort arbejde til livs. Fradraget indføres som et forsøg og løber fra 1. juni 2011 til 31. december 2013.

Du kan få servicefradrag for lønudgifter på op til 15.000 kroner om året til fx rengøring, børnepasning, havearbejde, tagarbejde og isolering (se den fulde liste med ydelser).

Servicefradraget gælder kun udgifter til arbejdsløn, ikke til materialer. Arbejdet skal være udført i en lovlig helårsbolig, hvor du har fast bopæl.

Hvis du beskattes som grænsegænger, skal arbejdet udføres på din faste bopæl, for at du kan få servicefradrag.

Hvis du er grænsegænger, kan du få servicefradrag for arbejdsløn til virksomheder og personer, der er henholdsvis momsregisteret og fuldt skattepligtige i et EU-/EØS-land.

læs mere på SKAT.dk

Skribentmail: