INVESTERING, ØKONOMI, BOLIGEJENDOMME

Her vil europæiske boliger stige mest de kommende år

Flag ARTIKEL 23-05-07 ~4 minutters læsning · 681 ord

De internationale ejendomsinvestorer flokkes i disse år om landene i det tidligere Østeuropa. Det er nærmest kommet på mode at opkøbe ejendomme i de nye EU-lande.

På den baggrund er det yderst interessant at læse konklusionerne i en ny rapport, »Residential Markets in Central European Capitals«, som gennemgår og vurderer boligmarkedets potentiale i ti udvalgte hovedstæder i Centraleuropa.

Rapporten er lavet af det polske konsulentfirma REAS i samarbejde med Jones Lang LaSalle. Analysen er foregået ved at sammenligne en række økonomiske nøgletal for ti hovedstæder: Tallinn, Riga, Vilnius, Warszawa, Prag, Bratislava, Budapest, Bukarest, Sofia og Kiev.

Man har bl.a. analyseret den enkelte bys økonomiske klima, demografiske og økonomiske faktorer med betydning for efterspørgslen på boliger - og potentialet for fremtidige prisstigninger.

Analysen undgår bevidst at sætte navn på de byer, hvor der kan hentes en stor her-og-nu gevinst. Man satser i stedet på at identificere de byer, hvor det langsigtede potentiale for prisstigninger er størst. Og her viser det sig, at følgende byer udpeges som de bedste for den langsigtede investor: Sofia (Bulgarien), Prag (Tjekkiet), Bratislava (Slovakiet) og Budapest (Ungarn).

Bedste investering

REAS udpeger Warszawa (Polen) og Sofia som de bedste investeringsbyer, når alle faktorer tæller med. Når Warszawa ikke scorer topkarakter i »potentiale for prisstigninger«, skyldes det ene og alene de senere års store prisstigninger på det polske boligmarked.

De store internationale kapitalfonde søger konstant efter nye markeder, hvor de kan investere deres risikovillige milliarder. Men også store og små developere nyder godt af denne massive pengestrøm, som tilflyder de nye markeder.

Rapporten retter især fokus mod de fundamentale økonomiske og demografiske (befolkningsmæssige) faktorer, der har betydning for efterspørgslen på boliger.

Ser man på det helt grundlæggende økonomiske klima, scorer følgende byer højt på skalaen: Tallinn, Riga, Warszawa, Prag, Bratislava, Budapest og Kiev.

Ser man derefter på de demografiske faktorer, der driver efterspørgslen på boliger i hovedstæderne, er der de højeste karakterer til Warszawa, Bukarest og Sofia.

Og ser man på de økonomiske faktorer, der betyder noget for efterspørgslen på boliger, er der ren topkarakter til Warszawa, Prag, Bratislava og Sofia, tæt fulgt af Budapest og Bukarest.

Dårligste investering

Tilsammen giver rapportens afsnit et meget nuanceret billede af udviklingen og potentialet i det nye Europa, hvor vinderne skal findes blandt de nævnte byer.

REAS og Jones Lang LaSalle peger desuden på de storbyer, hvor der umiddelbart ser ud til at være de ringeste chancer for store stigninger i boligpriserne.

Her ser det umiddelbart værst ud for Kiev (Ukraine), som vurderes til at have »et meget lavt potentiale for prisstigninger«.

Kiev kommer ud som den klart dårligste placering for en boliginvestering af de ti undersøgte hovedstæder. Årsagen er, at markedet er uudviklet og de juridiske forudsætninger ikke til stede.

Af de nævnte hovedstæder er Warszawa klart den foretrukne blandt de danske investorer. Polens hovedstad er et særligt fokusområde for TK Development samt Walls, der hver især tager del i disse års massive satsning inden for nybyggeri af kvalitetsboliger.

Berlingske Tidende erfarer, at flere af de børsnoterede danske ejendomsselskaber er tæt på at foretage deres første investeringer i og omkring Warszawa.

Walls øger i Polen

Walls A/S har for nylig offentliggjort en ny strategi om at fokusere endnu stærkere på landene i det tidligere Østeuropa - med særlig fokus på Polen.

Selskabet indgik for nylig en aftale om at erhverve 49 procent af aktierne i ejendomsselskabet Sky Tower Sp. z o.o for cirka 7,8 mio. kr. Samtidig har Walls modtaget en option på at erhverve yderligere 51 procent af aktierne (og blive eneejer) efter 1. januar 2008.

Sky Tower er oprettet med det ene formål at erhverve en byggegrund med tilladelse til at opføre 24.000 kvadratmeter boliger i Sadyba-området i Warszawa. Projektværdien forventes at blive omkring 600 mio. kr., og projektet forventes produceret, solgt og leveret inden udgangen af 2009.

Walls A/S har i tilknytning til aktiehandelen ydet et forrentet anfordringslån til SkyTower på 36,6 mio. kr. til finansiering af udbetalingen på grundkøbet.

Investeringen har ikke givet Walls anledning til at justere de tidligere udmeldte forventninger til resultatet for 2007, som lyder på et resultat før skat i størrelsesordenen 90-110 mio. kr.