OFFENTLIG, ADMINISTRATION, JURA, REGLER, BÅDE, GRUNDE, JORD, STATSBORGERSKAB

Ny rapport fra Statsborger.dk

Flag 18-02-09 ~2 minutters læsning · 321 ord

Ttirsdag udsendte kampagnen for dobbelt statsborgerskab den nyeste rapport om VORES SAG!

Send gerne rapporten videre til medlemmer og til Jeres netværk OGSÅ i Danmark.


Beskrivelse forfattet af Marianne Dellinger, M.Sc., Doctor of Jurisprudence (Coif):

Rapporten «Dobbelt statsborgerskab fra en international

synsvinkel», der er skrevet af organisationen statsborger.dk med bidrag af menneskerettighedseksperten Eva Ersbøll som en grundig orientering til danske politikere inden debatten om dobbelt statsborgerskab i Folketinget torsdag den 19. februar.

Rapporten dokumenterer en klar tendens til at europæiske lande i stadig større omfang vælger at tillade deres borgere at bibeholde det oprindelige statsborgerskab, når borgeren ansøger om og opnår sit bopælslands statsborgerskab.

Rapporten dokumenterer endvidere, at det manglende dobbelte statsborgerskab for danskere i udlandet og for udlændinge i Danmark betyder ulige levevilkår og livsmuligheder for en voksende gruppe borgere. Den manglende mulighed for dobbelt statsborgerskab forhindrer danskeren i udlandet og udlændingen i Danmark i at opnå fulde borgerrettigheder og dermed i at kunne integreres 100% i bopælslandet.

Over 90% af EUs borgere har i dag denne ret, som en gruppe danske borgere i udlandet og en gruppe danske borgere af udenlandsk herkomst i Danmark ikke har.

Da Danmark – naturligvis – tillader dobbelt statsborgerskab for børn med forældre af forskellig nationalitet og i dag også for over 40% af de udlændinge, der ansøger om og opnår dansk statsborgerskab, hersker der i Danmark en udemokratisk dobbeltilstand på området. Dette er til skade for de personer, der ønsker, men i dag ingen ret har til at opnå dobbelt statsborgerskab.

Rapporten dokumenterer, at Danmark er sakket bagud i spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab i forhold til både regeringens egne visioner i «Globaliseringsrapporten» fra 2006 samt i forhold til det store flertal af EU-lande.

Rapportens klare anbefaling er, at dansk lovgivning snarest bliver tilpasset den dokumenterede udvikling, så danske borgere får samme rettigheder som borgerne i de lande, Danmark sammenligner sig og samarbejder med.

Med venlige - dobbelte! - hilsner,

Charlotte Sylvestersen - Milano

Skribentmail: