OFFENTLIG, ADMINISTRATION, JURA, REGLER, BOPÆL, BÅDE, EKSPORT, FØRTIDSPENSION

Kommentar til Førtidspensionist og bo i USA

Flag 10-10-15 ~2 minutters læsning · 308 ord

Du kan ikke regne med at der gælder det samme for alle lande, DK har pensionsaftale med. Og åbenbart heller ikke med, hvad der står på den side, der ellers skulle give dig troværdig oplysning, nemlig borger.dk:

«Der er nogle lande, hvor du ikke kan tage pensionstillæg, bistands- eller plejetillæg, personlige tillæg eller invaliditetsydelse med.

​Du kan ikke tage førtidspensionens pensionstillæg med til et land udenfor EU/EØS, Schweiz, USA, Indien eller Sydkorea.»

Altså ser det ud som om man kan få pensionstillæg med.

Dette er dog i direkte modstrid med hvad der står i Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om social sikring:

«Udbetaling af dansk pension under bopæl i USA – Overenskomstens artikel 8, stk. 7

  1. Følgende tillæg og ydelser kan udbetales under bopæl i USA:

Grundbeløb og førtidspension, der udbetales efter lov om social pension, samt grundbeløb, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og ekstra tillægsydelse, der udbetales efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, udbetales til en person, der er omfattet af artikel 3, litra a), b), c) eller d), under bopæl i USA.

Dette er en positiv beskrivelse (positivliste) af de ydelser og tillæg, som kan udbetales under bopæl i USA. DET BETYDER, AT DER IKKE KAN UDBETALES PENSIONSTILLÆG. Dette gælder både danske og ikke-danske statsborgere. Andre tillæg, der i fremtiden vil blive fastlagt i pensionsloven, vil som udgangspunkt ikke kunne eksporteres. For så vidt angår danske statsborgeres ret til eksport af tillæg i øvrigt skal opmærksomheden dog henledes på pensionslovens § 3, stk. 5. Denne bestemmelse gælder – ligesom de øvrige bestemmelser i pensionslovgivningen – parallel med overenskomsten. Aktuelt betyder det, at danske statsborgere vil kunne få udbetalt personligt tillæg under bopæl i USA.»

I øvrigt kan du ikke uden videre regne med at pensionsaftalerne er ens mellem landene. Man kan fx ikke få tillæg med til Tyrkiet, trods pensionsaftale.

Skribentmail: