GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, REVISORER, FERIEBOLIGER

Skattepligtig / begraenset skattepligtig

Flag 09-04-11 ~2 minutters læsning · 232 ord

Jeg er selv ved at undersoegt dette spoergsmaal i forbindelse med koeb af helaarsbolig i Danmark, som jeg oensker at bo i 2-3 maaneder om aaret og ellers vil lade staa tom. I sidste ende skal vil jeg (selvfoelgelig) traeffe min egen afgoerelse i samraad med min amerikanske revisor, Skat, og en dansk revisor. Oplysningerne paa nettet - skat.dk inkluderet - er mildest talt forvirrende og ofte misvisende. I foerste omgang opgav jeg nedslaaet mine egne planer efter at have draget samme konklusion som foerste svar giver udtryk for. Men jeg er senere blevet overbevist om, at det eneste afgoerende er, hvor laenge ejeren opholder sig i Danmark. Hvis man opholder sig i Danmark mindre end 3 maaneder af gangen og mindre end 6 maander om aaret, ophoerer den fulde skattepligt. Saa er det bedoevende ligegyldigt om man ejer en «helaarsbolig», et «sommerhus», eller en husbaad (uanset at mange andre kilder paa nettet siger det modsatte). Som boligejer er man stadig «begraenset skattepligtig», dvs. at man skal betale ejendomsvaerdiskat med mindre boligen er udlejet etc. etc.

Jeg skriver mest dette, fordi det har irriteret mig, at der cirkulerer saa meget forkert information hvad angaar dette spoergsmaal. Det er for daarligt, at selv skat.dk’s sider baade haevder det ene og det modsatte. Den afgoerende side er denne:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133859&vId=200802&search=180%A4dage

selv om andre af Skats sider (som jeg ikke vil henvise til) siger noget andet.

Skribentmail:

Mere info: http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=133859&vid=200802&search=180%a4dage