OFFENTLIG, ADMINISTRATION, GENERELT, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FLYTNING, LEDELSE

Svar til Udflytning fra danmark

Flag 01-12-12 ~Et minuts læsning · 181 ord

Du skal melde flytning til

1) folkeregisteret (udvandret)

2) separat til skat

Gå til borgerservice, og fortæl samtidig at du vil have din pension med til Tyrkiet. Kommunen skal give besked til Pensionsstyrelsen.

Der kan gå lidt tid, før det kommer på plads med skat, men jeg oplevede i hvert fald ingen huller i udbetaling, kun at jeg betalte for meget i skat i 3-4 måneder.

Husk at du skal lave en forskudsopgørelse og en selvangivelse til DK, og at du hvert år skal oplyse at du vil beskattes efter dobbeltbeskatningsaftalen mellem DK og Tyrkiet.

Du skal oplyse en adresse i Tyrkiet, som det offentlige kan sende post til, og hvis du beholder din danske bank, vil den også have din adresse i udlandet.

Du kan vælge mellem at få din pension udbetalt til din danske bank og så selv overføre pengene til en tyrkisk bank efter behov, eller få den udbetalt direkte til en tyrkisk bank.

Husk at du skal flytte inden 1. januar 2013, hvis du får pension efter 2003-reglerne. Ellers vil du kun få udbetalt ca. 70.000 kr/år.

Skribentmail: