MELLEMMENNESKELIGT, JURA, REGLER, BUREAUKRATI, IMPORT, INDREJSEREGLER, KÆLEDYR

SVAR til import af Hund fra tredie-lande

Flag 29-07-09 ~2 minutters læsning · 280 ord

REJSE FRA TREDJELANDE TIL DANMARK

Ved tredjelande forstås lande udenfor EU.

Flere tredjelande er i EU-reglerne opført i bilag 2 til Kæledyrsforordningen (Del B, afd. 2 og Del C), hvorfra personledsagede hunde, katte og fritter kan indføres, hvis de opfylder de samme krav, som ved rejser indenfor EU. Såfremt der er tale om genindførsel anvendes EU Passet, ellers skal et Veterinærcertifikatet (ligger i Certifikatdatabasen og under linket til højre), der godtgør, at kravene for indførsel er opfyldt, anvendes. Veterinærcertifikatet skal underskrives af en embedsdyrlæge eller påtegnes af den kompetente myndighed i tredjelandet.

At tredjelandene står opført i EU-reglerne skyldes, at de har fået godkendt deres rabiesvaccinationsprogram af EU Kommissionen.

Hvilke tredjelande er opført i bilag 2 under Del B, afd. 2 og Del C

Indrejse fra tredjelande skal anmeldes til grænsekontrolstedet

Personledsagede hunde, katte og fritter, som rejser fra tredjelande, må kun indføres til Danmark via grænsekontrolstederne i lufthavnene i Kastrup og Billund, og der kan max. indføres op til 5 dyr.

Undtaget fra disse krav er dog dyr, der stammer fra Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.

På grænsekontrolstedet skal dyret grænsekontrolleres. Grænsekontrollen består af en identitets- og dokumentkontrol. Hvis der er indikationer for det, kan også en fysiskkontrol komme på tale.

Rejser du og dit dyr til Danmark via et andet EU-lande vil grænsekontrollen af dyret som regel finde sted i det førte EU-land, som du ankommer til.

Mindst 24 timer inden ankomsten til Danmark eller et andet EU-land skal du give grænsekontrol-stedet besked om, at dyret er på vej.

Email eller fax følgende oplysninger til grænsekontrolstedet:

Informationer om dyr og ejer, inkl. Oprindelsesland

Ankomsttidspunkt og flynummer

Du kan læse mere i linket herunder….

Skribentmail:

Mere info: http://www.foedevarestyrelsen.dk/importeksport/rejse_med_kaeledyr/hunde_katte_fr