GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, FØRTIDSPENSION

Kommentar til Jette Ottosen vedr. førtidspension

Flag 06-02-15 ~Et minuts læsning · 129 ord

Man må gerne arbejde, selv om man får (førtids)pension - og sidde på tavernaen mens tjeneren tager billeder er da også helt i orden.

Fra sm.dk:«Førtidspensionister på den gamle ordning kan ikke miste retten til pension, selvom de arbejder, uanset hvor meget og hvor længe de arbejder. Dette gælder førtidspensionister, hvis førtidspensionssag startede før 1. januar 2003. De kan være helt sikre på at beholde retten til deres pension, uanset om de i en årrække skifter pensionen ud med arbejde.»

sm.dk vedr. ‘nye regler’:«Personer med væsentlig og varig nedsat arbejdsevne kan blive tilkendt førtidspension. Førtidspensionister kan arbejde i et vist omfang samtidig med, at de modtager førtidspension…. Kommunen kan frakende en pension, hvis pensionistens arbejdsevne bliver så væsentligt forbedret, at vedkommende vedvarende kan forsørge sig selv gennem et arbejde.»

Skribentmail: