GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, IT

Svar til Forsikret eller ikke

Flag 28-02-13 ~2 minutters læsning · 235 ord

Hvis du har den forsikring, som Scanway tilbyder (Allianz), så står der klokkeklart i policen, at der ikke dækkes for ‘penge du ikke havde på din person’, medmindre de befandt sig i et ‘pengeskab eller en lignende låst, FASTGJORT beholder’.

Da forsikringsselskaber som bekendt nødigt udbetaler noget som helst, vil jeg gætte på at du ikke vil få erstattet kontanter, som befinder sig i en aflåst boks, man kan tage med sig. De vil formodentlig også nægte at erstatte løsøre, som er i boksen. De kunne sikkert endda (men måske med mindre held) finde på at nægte, hvis det drejede sig om et egentligt pengeskab som vejede et par hundrede kilo.

Policen er i øvrigt hovedsageligt ‘underkastet engelsk lov’. Den er så lidet dækkende, at jeg da kraftigt vil opfordre dig til ikke at forlade dig på den, men selv finde en der er mindre restriktiv. Din laptop og mobiltelefon er fx ikke dækket under nogen omstændigheder, hvis du får dem stjålet. Du vil ikke få erstatning for skade, hvis du mister en eller flere fingre eller tæer, men kun hvis du mindst mister en hel hånd eller fod.

Hvis du HAR en anden forsikring, så må du kigge efter hvad der står i den police, men jeg gætter på at et andet selvskab heller ikke vil være særlig villigt til at betale for genstande, som befandt sig i en boks, man let kan fjerne.

Skribentmail: