GENERELLE, FORHOLD, JURA, REGLER, BOLIGSALG, SERVICE

Saa anmeld det dog eller stands polemikken

Flag 08-03-06 ~2 minutters læsning · 289 ord

Naar der nu i tide og utide bliver naevnt at det er ulovligt at en dansk statsborger formidler boligkob til danske statsborgere i udlandet, forstaar jeg ikke, at en aller flere af de paagaeldende skribenter ikke snarest faar skruet en anmeldelse sammen. Og hvis en af de paagaeldende bidragsydere venligst vil fortaelle hvad straffen er for at formidle et boligsalg. Mange af de mennesker, der kaldes piratmaeglere, gor jo ikke andet end at de forer mennesker sammen. Det kan vel ikke vaere ulovligt.

End ikke i Danmark er denne fremgangesmaade ulovlig. Hvis jeg paatager mig at sende en af mine venner, bekendte, arbejdskammerater m.v til en bestemt ejendomsmaegler, saetter man mig vel ikke i faengsel eller giver mig en bode. Hold dog op med det hykler. ,

Sandheden er imidlertid nok den, at det er broedniden, der i disse tilfaelde har faaet overtaget i disse personer, der ikke viger tilbage for at kalde alle, de ikke bryder sig om, for at vaere piratmaeglere.

Den danske lovgivning gaelder nu en gang ikke i Tyrkiet, ligesom den tyrkiske lovgivning selvfolgelig ikke gaelder i Danmark.

Sandheden er ogsaa den, at de danske saakaldte autoriserede ejendomsmaeglere er med til at skrue priserne paa boliger i Tyrkiet urimeligt i vejret, til skade for hr. og fru Hansen, der ikke faar chancen for at faa sin drommebolig til den ritige pris fordi disse maeglere tjener langt over 20 % i kommision i nogle tilfaelde.

Lad dog disse mennesker handle, hvor de faar de rigtige priser og den allerbedste service uden at have ondt et vist sted.

Jeg tor vel ikke haabe paa at nogen vil foretage den forste anmeldelse. Det ville vaere en god tiğng, saa dette massehysteri kunn ophore.

Mvh Eınar Olesen, Brondby Strand

Skribentmail: