SOCIAL, SUNDHED, ØKONOMI, FOLKEPENSION, FØRTIDSPENSION

Kommentar til Førtidspension

Flag 03-03-14 ~Et minuts læsning · 87 ord

Næppe noget som helst.

Hvis du får mere end ca. 2.500 kr/md. i pension fra DK er du ikke berettiget til pension, medmindre du har bidraget til en spansk pensionsopsparing.

En spansk statsborger, som slår sig ned i DK som førtidspensionist er heller ikke berettiget til dansk førtidspension. Ej heller til dansk folkepension, medmindre vedkommende opfylder betingelserne om bopæl i DK i mindst 10 år efter det fyldte 15. år, og kun til fuld folkepension, hvis vedkommende har boet i DK i mindst 40 år i alt.

Skribentmail: