JOB, PRAKTISK, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FRADRAG, INTERNET, LØN, ARBEJDSFORHOLD

Xpert-svar om arbejde i Spanien

Flag UDLANDSXPERTERNE 11-10-09 ~Et minuts læsning · 174 ord

Svar:

Lønmodtagere

Løn opgøres med fradrag af medarbejderens sociale bidrag. Sociale bidrag på løn udgør typisk ca. 6,35 % af bruttolønnen. Bruttoløn omfatter kontant løn, godtgørelser og frigoder. Personskattefradraget udgør for lønmodtagere 5.151 euro (2009).

Pensionsmodtagere

I medfør af den nu opsagte dansk-spanske dobbeltbeskatningsaftale kunne Spanien beskatte de fleste danske pensionsordninger. Det betød reelt, at beskatningsniveauet typisk ville være væsentligt lavere end ved forbliven i Danmark. Efter 1.1.2009 vil pensionsudbetalinger først blive beskattet i Danmark i henhold til de danske regler og oveni kommer den spanske skat. Der findes dog en interne spansk regel til at give nedslag for skatter betalte i udlandet.

Kapitalavancer

Kapitalavancer beskattes med 18 %. Avancer ved salg af den primære bolig er dog skattefri, hvis ejeren geninvesterer salgssummen i en anden primær bolig eller er over 65 år på salgstidspunktet.

Renteudgifter og -indtægter

Renteindtægter beskattes med 18 % kapitalafkastskat.

Udbytter

Udbytter udover 1.500 EUR beskattes med 18 % kapitalafkastskat.

Håber at dette kan hjælpe dig på vej til Spanien

Med Venlig Hilsen

Michel Pedersen

Bufete de Ana Mª Navarrete

Skribentmail: