GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, INTERNET

Kommentar til Skat i Spanien

Flag 30-01-10 ~Et minuts læsning · 119 ord

Pensionsmodtagere

I medfør af den nu opsagte dansk-spanske dobbeltbeskatningsaftale kunne Spanien beskatte de fleste danske pensionsordninger. Det betød reelt, at beskatningsniveauet typisk ville være væsentligt lavere end ved forbliven i Danmark. Efter 1.1.2009 vil pensionsudbetalinger først blive beskattet i Danmark i henhold til de danske regler og oveni kommer den spanske skat. Der findes dog en interne spansk regel til at give nedslag for skatter betalte i udlandet.

Kapitalavancer

Kapitalavancer beskattes med 18 %. Avancer ved salg af den primære bolig er dog skattefri, hvis ejeren geninvesterer salgssummen i en anden primær bolig eller er over 65 år på salgstidspunktet.

Renteudgifter og -indtægter

Renteindtægter beskattes med 18 % kapitalafkastskat.

Udbytter

Udbytter udover 1.500 EUR beskattes med 18 % kapitalafkastskat.

Skribentmail: