jan meyer jan meyer (19)

Det er muligt at opnaa J visa til begge. Det er en slags formalitet naar det er et universitet der giver saadan et visa ...

Tak for din henvendelse Jeg har ikke hoert der er forskel med hensyn de vestindiske oer end de andre omraader i USA ...

Svaret paa dit spoergsmaal er generelt Ja ...

Det korte svar er at det er ikke saerligt anderledes end ved et ”normalt” forhold ...

Hvis spoergeren har styr paa indrejse og opholds tilladelse, saa har familien der foelger med tilladelse til at opholde ...

Se reglerne for at faa et studie visa , saa har du I det mindset opholdtilladelse og maaske kan arbejde paa det ...

Det letteste er at find Job gennem et firma i Danmark som man har vaeret udstationeret for foer, Det er korrekt at alm ...

Spoergsmaalet angaaende folkepension er nok bedre stillet til en Dansk Advokat, eller ring til dem der administrerer ...

Spørgsmålene sammen med svarene Spørgsmål 1 Hvordan håndteres arbejdstilladelser (greencard), handelstilladelser etc ...