MELLEMMENNESKELIGT, STATISTIK, GRUNDE, JORD

Antal danskere og fordeling i Schweiz

Flag 04-10-04 ~Et minuts læsning · 109 ord

I Børsens artikel om Schweiz påståes der, at der bor færrest danskere i den tysktalende del af Schweiz. Journalisten er nok kommet til dette resultat, fordi han næsten udelukkende har beskæftiget sig med de rige og berømte danskere i Schweiz.

Ifølge den officielle statistik boede der per 31.12.2003 3283 danske statsborgere i Schweiz. Dertil kommer danskere, som af den ene eller anden grund er blevet schweiziske statsborgere, og derfor ikke forekommer i statistikken.

De fleste danskere bor i Zürich og Basel områderne, som begge ligger i det tysktalende Schweiz. Mange danskere bor der også i området ved Genevesøen, p.gr.a. de mange internationale institutioner og firmaer, der har sæde der.