GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, EKSPORT, GOLF, BUREAUKRATI, STEMMERET, UDLANDSDANSKERE

Der er lavt til loftet i Danmark !

Flag 19-03-08 ~3 minutters læsning · 432 ord

Ved dette indlaeg vil jeg gerne have den verserende debat om udlandsdanskere objektiveret !

Når en ganske almindelig folkepensionist som jeg rejser fra Danmark og tager permanent ophold i et andet land , er det god tone, i møder med landsmænd at kritisere Danmark og danske forhold.

Jeg deltager ikke i denne diskusion, for jeg er hverken stolt over eller ked af at være født i Danmark.

Men en gang imellem flyder bægeret over, når jeg ser danske myndigheders ageren.

Det er den helt store illusion/manipulation, som medierne i øjeblikket har gang i, og hvor vi udlandsdanskere nærmest bliver fremstillet som en slags økonomiske forbrydere, der kun tænker på at snyde den stakkels danske stat på alle måder.

Ifølge skiftende ministre er vi alle sammen kun beskæftiget med at tælle vore sorte penge, spille golf og drikke whiskey.

Undskyld mig, men dette billede er fuldstændigt fortegnet. Vi er også nogle stykker uden milioner på skjulte konti, der foretrækker den sydeuropæiske livsform og mentalitet, for slet ikke at tale om klima.

Det skal i den forbindelse huskes, at vi overhovedet ikke belaster den danske stat ud over det månedlige frimærke til pensionen.

Vi optager ingen sengepladser i det syge danske væsen. Vi forbrugeri renovation og lgn. fællesskabsfaciliteter, men alligevel betaler vi ca. 40% i skat uden at have stemmeret til de pågældende institutioner.

Samtlige danske regeringer har siden 1972 forsøgt at få Danmark fuldt integreret i EU med alle disse paradisiske fristelser, som fri bevægelighed for kapital,varer og mennesker.

Er det det samme EU, vi taler om, når vi slider på et spansk fortov, italiensk renovation eller portugisisk sundhedsvæsen og betaler for dette til Danmark?

Men en god illusionist har altid en lille ekstra overraskelse.

Jeg læste forleden dag, at nu skulle danske idrætsfolk, der er bosat uden for landet, ikke længere have støtte fra Danmark.

Oh ! Hvilken guddommelig hyklerisk holdning.

Når Nicki Petersen bliver verdensmester, ser vi kun Danebrog, selvom han ligesom Caroline Wosniacki er meget danske, når de vinder. Begge er bosat i Monaco –altså per definion økonomiske forbrydere.

Da vore nyslåede Europamestre i herrehåndbold løb rundt på banen var det Danmark, der vandt – ikke en sammenbragt flok af højt betalte udlandsdanskere, der bor og betaler lidt skat i andre lande.

Eller hvad med vort fodboldlandshold !

Eller den flittige forretningsmand i Asien, der arbejder for dansk eksport med succes.

Jeg kunne blive ved i et meget langt indlæg, men jeg håber og tror, at jeg har formidlet den opfattelse, at udlandsdanskere er en broget flok mennesker, der blot befinder sig dårligt i Jantelovens hjemland.

Robert Waede Andresen

Portugal

Skribentmail: