BOLIG, PRAKTISK, BÅDE, EJENDOMME

Hvordan renoverer man som ejer en fredet historisk bygning i Frankrig?

Billede

Flag 12-04-14 ~2 minutters læsning · 334 ord

Ejere af fredede historiske bygninger skal overholde en lang række forpligtelser. Dette gælder i særlig grad, når der er tale om renoverings- eller vedligeholdelsesarbejder. Hvilken procedure skal man følge, når man skal vedligeholde et fredet bygningsværk, der ligger i Frankrig?

Hvad vil det sige, at en historisk bygning er fredet?

I Frankrig kan et historisk bygningsværk (monument historique) være en ejendom, som har fået tildelt en særlig juridisk status, en servitut. Formålet er at beskytte ejendommen, fordi der er tale om en bygning, der historisk, kunstnerisk eller arkitektonisk set, men eventuelt også teknisk og videnskabeligt set, repræsenterer en kulturarv af værdi og interesse for samtiden og for fremtidige generationer. Servitutten følger bygningen, uanset hvordan den skifter ejer.

BILLEDET: Det sydfranske slot, Château d’Aubiry, opført omkring 1900 af den danske arkitekt Viggo Dorph-Petersen, er et eksempel på en bygning, der først fredes lokalt, i 1989, og siden, i 2006, opnår national fredningsstatus.

Fredningsstatus på to niveauer

Fredningen i Frankrig omfatter hele eller dele bygningen udvendigt og indvendigt samt bygningens umiddelbare omgivelser. I henhold til fransk lovgivning opererer man overordnet med to niveauer for beskyttelse af historiske bygningsværker, nemlig national fredning (classement) og lokal fredning (inscription). Der er således i begge tilfælde tale om fredningsstatus, men altså på to niveauer, idet nationalt fredede historiske bygninger (monuments historiques classés) er udtryk for den højeste beskyttelsesstatus, mens lokalt fredede historiske bygninger (monuments historiques inscrits) er udtryk for en lavere regional eller lokal beskyttelsesstatus, men med potentiale for opgradering til fredning på nationalt plan. Registrene over nationalt og lokalt fredede historiske bygningsværker kan konsulteres i det franske kulturministerium.

Det danske system kort

Det franske beskyttelsessystem for historiske bygningsværker kan kun til dels sammenlignes med det danske, hvor man skelner mellem henholdsvis fredede bygningsværker (både udvendig og indvendig fredning, på nationalt plan) og bevaringsværdige bygningsværker (kun udvendig fredning, på lokalt plan) med underopdeling i klasser og niveauer.

Nationalt fredet historisk bygning: Forpligtelser i forbindelse med byggearbejde

Læs nærmere om forpligtelser og andre praktiske forhold for fredede bygninger på nedenstående link.

Skribentmail: