OFFENTLIG, ADMINISTRATION, SKATTER, AFGIFTER

Hetz mod danske pensionister i udlandet

Flag 19-08-10 ~Et minuts læsning · 87 ord

Ligesom på arbejdsmarkedet hvor der skal udfyldes time-månedssedler, der idag hos flere arbejdssteder sker elektronisk, SKAL en dansk pensionist i udlandet halvårligt udfylde en Leveattest og en Civilstandserklæring, det er lovmæssigt bestemt at Pensionsstyrelsen er pålagt at der sker en korrekt pensionsberegning.

Når pensionisten dør i udlandet, er det normalt at det stedlige politi orienterer det danske konsulat/Ambassade om dødsfaldet, idet bedemanden via konsulatet sørger for hjemsendelse af pg. for regning den sidst udrejste kommune i Danmark, der jf. loven har pligt til at refundere alle udgifter.

Skribentmail: