JOB, GENERELT, UDSTATIONERING

Udvandring handler ikke kun om penge

Flag ARTIKEL 31-01-06 ~2 minutters læsning · 360 ord

Lavere topskat kunne gøre det lettere at holde på de kloge hoveder i Danmark og tiltrække dygtige folk fra udlandet. Men først og fremmest skal vi skabe et samfund, der på alle måder er attraktivt for veluddannede.

Det mener professor Torben M. Andersen, der udover at være formand for Velfærdskommissionen også har forsket i, hvordan globaliseringen påvirker arbejdsmarkedet.

»Lidt hårdt sat op kan man sammenligne det med de problemer, mange små øer har med at holde på de unge. Som et lille land i en stor, global verden skal vi tænke på, at vi ikke ender på den måde,« siger Torben Andersen og peger på, at folk jo ikke flytter fra Læsø til København for at spare i skat.

Heller ikke Leif Dyrmose, formand for Ansatte Ingeniørers Råd i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), mener, at lønnen efter skat er en vigtig grund til at søge til udlandet.

»Det er ikke lønnen. Det er helt klart de faglige og personlige udfordringer, der er incitamentet for de fleste til at skifte job. Det med lønnen kommer langt nede i prioriteringsrækkefølgen,« siger han.

Derimod mener han, at skatten er med til at holde velkvalificerede udlændinge ude af Danmark.

»Vi har nogle spændene styrkepositioner i Danmark, blandt andet inden for biotek, mobiltelefoner og energiområdet. Problemet er, at vi konkurrerer på et globalt marked. Der skal være faglige miljøer, og det er der også. Men der skal også være gode rammebetingelser,« siger Leif Dyrmose.

Under alle omstændigheder er det ganske urealistisk, at vi kan lokke folk til Danmark med et markant lavere samlet skattetryk, mener Torben Andersen. Det kan ikke lade sig gøre inden for rammerne af den danske velfærdsstat.

Men det behøver heller ikke være det store problem.

»Det kan godt være, at skatten er lavere i USA, men så skal man til gengæld betale ungernes uddannelse, sundhedsforsikring og så videre,« siger Torben Andersen.

Velfærdskommissionen anbefaler dog et lidt lavere samlet skattetryk i Danmark - og en omlægning, så skatten på arbejde bliver mærkbart mindre, mens skatten på boliger til gengæld stiger.

Kommissionen anbefaler også, at velduddannede danskere, der efter uddannelsen flytter permanent til udlandet, skal betale en betydelig del af deres uddannelse selv.