INVESTERING, GENERELT

Danske investeringsforeninger er langt dyrere end udenlandske ETF’er

Flag ARTIKEL 11-09-11 ~2 minutters læsning · 293 ord

Når du investerer, anbefaler jeg som uvildig økonomisk rådgiver, at du investerer dine penge i aktier og obligationer fra hele verden. Men pas på med at betale for meget for at sprede risikoen, for der skal ikke mange omkostninger på, før det ikke er pengene værd.

Tabellen viser danske investeringsforeninger og ETF’ere (børshandlede fonde), og de tilhørende omkostninger.

*Årlige omkostninger i procent og totale omkostningsforhold*
></td><td width=Median danske inv. foreningeriShares ETF snitiShares ETF til pension
Aktier fra hele verden
2,0 %
0,5 %
Aktier emerging markets
0,7 %
0,8 %
Aktier fra Europa
0,4 %
Statsobligationer emerging markets
1,7 %
Virksomhedsobligationer
1,4 %
0,2 %
0,2-0,5 %

Kilde: InvesteringsForeningsRådet og iShares

Virksomhedsobligationer favner over både sikre og usikre obligationer, og der kan være stor forskel på risikoen på de forskellige ETF’ere og investeringsforeninger netop på grund af de aktier og obligationer, de køber.

Se i tabellen, at ETF’erne fra iShares med virksomhedsobligationer har udgifter på omkring 0,2 %, mens de danske investeringsforeninger ligger omkring 1,4 %. På globale aktier er der også ganske stor forskel. Danske investeringsforeninger koster ca. 2 %, og iShares 0,5 %. Det er dog vigtigt, at gøre opmærksom på, at du skal tolke tallene varsomt.

Tolk varsomt

Det er vigtigt at understrege, at tallene ikke kan sammenlignes direkte. Eksempelvis er der stor forskel på, hvad den billigste og dyreste danske investeringsforening koster. Derudover indgår der i tallene for investeringsforeningerne udgifter til at handle værdipapirer, mens de udgifter kommer oveni for de forskellige iShares ETF’er og ETF’er generelt.

Omkostningerne er ekstremt vigtige, fordi flere undersøgelser fra blandt andet Handelshøjskolen i København har vist, at lavere omkostninger øger sandsynligheden for højere afkast. Så hvis du vil forbedre din pension eller investeringer, kan du bytte danske investeringsforeninger ud med ETF’ere – det kan betyde 100.000’er af kroner over 10-20 år.