UDDANNELSE, FORSKNING, BOLIG, GENERELT, BOPÆL, STUDIEOPHOLD

Jens Sandfær

Flag 28-05-16 ~Et minuts læsning · 138 ord

Jens Sandfær (afdød) var dr.agro. og keramiker, og han var fra 1959 til 1984 forstander ved Risø-DTU / Landbohøjskolens landbrugsforsøgsvirksomhed. Han boede i USA.

Knappenåle Steder *)
- boede i USA - var fra 1959 til 1984 forstander ved Risø-DTU / Landbohøjskolens landbrugsforsøgsvirksomhed
- boede frem til 21-05-2016 i Roskilde (Danmark) - var fra 1956 til 1959 ansat ved Atomenergikommissionen
- var frem til 1956 ansat ved Aarhus Universitet / Institut for Agroøkologi / Markforsøg og semifieldanlæg / Jyndevad
- var fra 1949 til 1955 videnskabelig assistent på arvelighedslaboratoriet på Københavns Universitet / Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE)

* ) Fusionerede steder optræder oftest med det aktuelle navn.

De anførte tilknytninger stammer fra tilsammen 4 forskellige kilder fordelt på 4 forskellige medier.

Afdødes nationalitet: Dansk.

Jens Sandfær var født i vægtens tegn.

Seneste opdatering af tabel: 28-05-2016