JOB, GENERELT

Kvinder i front i dansk-ukrainske IT-selskaber

Flag ARTIKEL 20-05-12 ~2 minutters læsning · 384 ord

Det vurderer tidligere senior vice president Jens Brinksten fra det danske børsnoterede softwareselskab SimCorp A/S, som i perioden 2008 til 2011 etablerede en 130 mand stor IT- udviklingsfilial i Ukraine.

Han baserer sin vurdering på en række forberedende landestudier, som SimCorp havde gjort, hvor kvalificeringskriterierne bl.a. var tilgængelighed, adgang til universiteter og veluddannede unge, infrastruktur, sikkerhed, samt ressourcer i bred almindelighed. De samme kriterier er faldet ud til fordel for Ukraine i en lang række andre danske virksomheder, der har etableret sig med IT-afdelinger i Kiev og Lviv.

»Det betyder meget, at vi er en række danske IT-virksomheder, der står sammen i forhold til landets myndigheder. Det er bedre at være en stor fisk i et lille hav end en lille i et stort, som vi nok ville være, hvis vi havde etableret os i f.eks. Skt. Petersborg-området, som er et andet stort IT-område tæt på Danmark«, siger Brinksten, der i dag efter tre år i Kiev har overgivet SimCorps IT-filial til en mandlig, ukrainsk chef.

De fleste af de ansatte hos SimCorp i Kiev er dog kvinder – også blandt mellemlederne. De ukrainske kvinder har i flere tilfælde vist sig mere modne og målrettede end nogle af deres mandlige kolleger, der i visse situationer kan have sværere ved at tilpasse sig forandringer. Generelt vurderer han, at ukrainerne er nemme at få op på dansk niveau, hvis blot man gør sit forarbejde ordentligt og især motiverer sin danske organisation, så medarbejderne er villige til at dele viden med deres nye kolleger i Ukraine.

Husk at ting tager tid

Ukrainernes engelskkundskaber er efterhånden rimeligt gode hos de yngre. Det afgørende er, at man har en fælles forståelse for, hvad man vil udvikle. Det er vigtigt at lave kravspecifikationer, som begge parter forstår.

I etableringsfasen er det desuden afgørende, at man gør sit hjemmearbejde. Her må man følge de omfattende bureaukratiske procedurer, som kræves, og være indstillet på ventetider og afgørelser, som ikke altid er lige logiske.

Eksempelvis skal alle aktiver, der føres ind i virksomheden fra moderfirmaet, notificeres hos en notar for at have retsgyldighed. Og alle registreringer af moderselskabet samt eksamensbeviser fra udenlandske ledende medarbejdere, som kræves som dokumentation til arbejdstilladelser, skal verificeres og stemples af det danske udenrigsministerium, inden de anerkendes i Ukraine.

Som Brinksten siger, husk de tre Ter; »Ting Tager Tid«.